Evrende Güneş sistemi içinde Dünya’nın yeri

Содержание

Doğal ortamın unsurları, doğal ortamla ilgili coğraf bilimler ve diğer bilim dalları
Презентации » Астрономия » Evrende Güneş sistemi içinde Dünya’nın yeri
Слайды презентации

Слайд 1
Evrende Güneş sistemi içinde Dünya’nın yeri

Слайд 2
Doğal ortamın unsurları, doğal ortamla ilgili coğraf bilimler ve

diğer bilim dalları

Doğal ortamın unsurları, doğal ortamla ilgili coğraf bilimler ve diğer bilim dalları

Слайд 3
COĞRAFYA’NIN TANIMI Coğrafya, • insanla doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri, • bu etkileşimler

sonucunda gelişen faaliyetlerle durumları • dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma, nedensellik

ilkelerine bağlı kalarak ve • çeşitli araştırma yöntemleri uygulayarak araştırıp inceleyen, • elde ettiği

sonuçları bir sentez halinde ortaya koyan, • kendi içerisinde çok sayıda bilim dalından oluşan bir bilimler topluluğudur .

COĞRAFYA’NIN TANIMI Coğrafya,  • insanla doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri,  • bu etkileşimler

Слайд 5
Dünya’yı bir yorgan gibi saran atmosfer

Слайд 7
Atmosferin katlar ı

Слайд 13
Elektron yoğunluğuna göre iyonosferin tabakaları

Слайд 14
Yerkabuğunun (Litosferin) genel yapısı

Слайд 15
Yerüzünde karaların ve denizlerin dağılımı

Слайд 16
Mavi renkli katman litosfer ’dir. 33 km

Слайд 18
Doğal ortam ile beşeri ortamın kaynaşması sonucu oluşan coğraf ortam.

Слайд 20
Coğraf bilimlerin diğer bilim grupları arasındaki yeri

Слайд 21
Kesin olarak şunun bilinmesi gerekmektedir ki coğrafya ailesi içindeki disiplinler

artık “Coğrafi Bilimler” adıyla yeni bir bilim topluluğu

oluşturmuşlardır. Coğrafya ailesi içinde yer alan bilim dallarının her biri

ayrı yöntem ve teknikler kullanarak araştırma ve incelemeler yaptıkları halde, hepsi dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma ve nedensellik ilkelerinde birleşmektedirler. Uyulması zorunlu olan bu ortak ilkeler sayesinde coğrafyanın bütünlüğü sağlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu durum fark edildiği için coğrafya’nın bütünlüğü korunarak kendi içindeki çok sayıdaki bilim dalından ötürü Coğrafi Bilimler (Geographical Sciences) adıyla ayrı fakülte ve bölümler kurulmuş olup, bunlardan bir kısmının bulundukları yerler aşağıda gösterilmiştir:

Kesin olarak şunun bilinmesi gerekmektedir ki coğrafya ailesi içindeki disiplinler artık “Coğrafi Bilimler” adıyla yeni

Слайд 22
Amerika Birleşik Devletleri Arizona State University , School of Geographical Sciences,

Tempe/Arizona. Avustralya University of Queensland, Department of Geographical Sciences and Planning

The University of Western Australia, FNAS School of Earth& Geographical

Sciences. Crawley/Australia Çin Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, Beijing /China Hollanda University of Utrecht, Faculty of Geographical Sciences İngiltere Univeristy of Bournemouth, Environmental and Geographical Sciences in the School of Conservation Sciences University of Bristol, School of Geographical Sciences Geographical Sciences Library (University of Bristol, School for Geographical Sciences , University Road, Bristol BS8) Manchester Metropolitan University, Environmental and Geographical Sciences University of Plymouth, Department of Geographical Sciences University of Huddersfield, The Divisions of Geographical Sciences Keele University, School of Physical and Geographical Sciences, Staffordshire/UK. Güney Afrika University of Cape Town- Environmental & Geographical Sciences

Amerika Birleşik Devletleri Arizona State University , School of Geographical Sciences, Tempe/Arizona. Avustralya University of Queensland, Department

Слайд 25
Coğrafya içerisindeki BİLİM DALLARI, narın içindeki taneler gibi bölümler halinde

birleşerek ANABİLİM DALLARINI, anabilim dallarının birleşmesiyle de COĞRAFYA BİLİMLERİ

TOPLULUĞUNU yani COĞRAFYAYI meydana getirirler. COĞRAFYA BİLİMLERİBilim Dalı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Anabilim Dalı

Anabilim DalıAnabilim Dalı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Bilim DalıBilim Dalı Bilim Dalı Bilim Dalı

Coğrafya içerisindeki BİLİM DALLARI, narın içindeki taneler gibi bölümler halinde birleşerek ANABİLİM DALLARINI, anabilim dallarının birleşmesiyle

Слайд 26
Coğrafya’nın sistematik yapısının nar meyvesi ile karşılaştırılması

Слайд 27
DOĞAL COĞRAFYA (FİZİKÎ COĞRAFYA) • Paleocoğrafya • Kayaçlar Coğrafyası • Jeomorfoloji • Toprak Coğrafyası • Klimatoloji • Hidrografya • Biyocoğrafya • Doğal Afetler Coğrafyası

Слайд 28
SOSYOEKONOMİK COĞRAFYA ( BEŞERÎ COĞRAFYA) Sosyal Coğrafya Yerleşme Coğrafyası Nüfus Coğrafyası Diller Coğrafyası Dinler Coğrafyası Eğitim

Coğrafyası Sağlık Coğrafyası Siyasî Coğrafya İdarî Coğrafya Toplumsal Coğrafya Folklorik Coğrafya Kültür Coğrafyası

Ekonomik Coğrafya Hammaddeler Coğrafyası Sanayi (Endüstri) Coğrafyası Hizmetler Coğrafyası Turizm Coğrafyası

SOSYOEKONOMİK COĞRAFYA ( BEŞERÎ COĞRAFYA) Sosyal Coğrafya Yerleşme Coğrafyası Nüfus Coğrafyası Diller Coğrafyası Dinler Coğrafyası Eğitim Coğrafyası

Слайд 29
BÖLGESEL COĞRAFYA TARİHÎ COĞRAFYA PLANLAMA COĞRAFYASI COĞRAFÎ İNFORMATİK

Слайд 30
Doğal ortamın unsurları, doğal ortamla ilgili coğraf bilimler ve

diğer bilim dalları

Doğal ortamın unsurları, doğal ortamla ilgili coğraf bilimler ve diğer bilim dalları

Слайд 31
4.1. Doğal Coğrafya (Fizikî Coğrafya) İnsanın müdahalesi olmadan, doğal ortam içerisinde

doğal olarak meydana gelen faaliyet ve durumları, doğal ortam

- insan etkileşimi kapsamında dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma, nedensellik prensiplerine

bağlı kalarak ele alıp inceleyen ve sonuçlarını bir sentez halinde ortaya koyan coğrafya anabilim dalına "doğal coğrafya" adı verilmektedir. Fizikî coğrafya (physical geography) olarak da adlandırılan bu anabilim dalı içerisinde birbirinden farklı araştırma yöntemleriyle çalışan sekiz bilim dalı (paleocoğrafya, kayaçlar coğrafyası, jeomorfoloji, toprak coğrafyası, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, doğal afetler coğrafyası) yer almaktadır. Doğal coğrafya içerisinde yer alan bilim dalları, özellikle doğal ortamı oluşturan unsurlarla ilgili olarak gelişen coğrafî olayları ve durumları kendilerine konu edinmişlerdir. Bu bilim dalları aynı ilkelerde birleştikleri halde, uyguladıkları yöntemlerin farklılığı nedeniyle birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Örneğin, jeomorfoloji konusunda uygulanan yöntemlerle bir sahanın iklim özelliklerini incelemek mümkün olmadığı gibi, aynı şekilde hidrografya'da uygulanan yöntemlerle toprak coğrafyası konusunda araştırma yapılamaz. Bu durum diğerleri için de geçerlidir. Şimdi doğal coğrafya içindeki bilim dallarını yakından tanıyalım.

4.1. Doğal Coğrafya (Fizikî Coğrafya) İnsanın müdahalesi olmadan, doğal ortam içerisinde doğal olarak meydana gelen faaliyet

Слайд 32
4.1.1. Paleocoğrafya İnsanın yeryüzüne ayak basmasından önceki jeolojik devirlerde doğal ortamda

meydana gelen faaliyetleri ve değişimleri inceleyen bu bilim dalı,

adında coğrafya bulunmasına rağmen şimdiye kadar jeoloji'ye bağlı bir dal

olarak kabul edilmiştir. Bu bilim dalının başlıca görevi, jeolojik devirler boyunca, yer kabuğunda meydana gelen değişimleri, kara ve denizlerin yeryüzüne dağılımlarıyla şekillenmelerini, iklim koşullarını, bitki (flora) ve hayvan (fauna) topluluklarının özelliklerini ve coğrafî dağılışını incelemektir. Paleocoğrafya araştırmalarında bir anlamda doğal ortamın tarihi coğrafyası incelendiğinden, başta jeoloji olmak üzere paleontoloji (fosil bilimi)' den yararlanılmaktadır. Özellikle jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü ve zoocoğrafya araştırmalarında geçmişle bağlantı kurulması gerektiği için araştırma sahasının paleocoğrafya yönünden incelemesi yapılmaktadır. İklim ve bitki örtüsünün paleocoğrafik olarak araştırılmasında radyo karbon (C-14) ve polen analizlerinden yararlanılmaktadır.

4.1.1. Paleocoğrafya İnsanın yeryüzüne ayak basmasından önceki jeolojik devirlerde doğal ortamda meydana gelen faaliyetleri ve değişimleri

Слайд 33
4.1.2. Kayaçlar Coğrafyası Doğal ortamın önemli bir unsuru olan yer

kabuğunu oluşturan çeşitli özellikteki kayaçların, yeryüzündeki coğrafî dağılışlarını, bu

kayaçların doğal ortamın diğer unsurlarına (yer şekillerine, toprak örtüsüne, sulara,

bitki ve hayvan topluluklarına) ve insan faaliyetlerine etkisini araştıran doğal coğrafya dalıdır. Bilindiği üzere, yer kabuğu çeşitli türdeki kayaçlardan oluşmaktadır. Kayaçlar, oluşum tarzı itibariyle tortul , volkanik (iç püskürük, dış püskürük) ve metamorfik (başkalaşmış) kayaçlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu kayaçların kimyasal terkipleri, fiziksel yapıları ve dokuları birbirinden farklı olduğu için, üzerlerinde oluşan yer şekilleri, toprak örtüsü, bitki örtüsü farklı özellikler göstermektedir.

4.1.2. Kayaçlar Coğrafyası Doğal ortamın önemli bir unsuru olan yer kabuğunu oluşturan çeşitli özellikteki kayaçların,

Слайд 39
Suların kayaçların kimyasal yapısına bağlı olarak değişik tat, koku ve

renkte olduğunu bilmekteyiz. Bazı kaynak suları canlılara hayat verip

şifa dağıtırken, bazıları hastalık, hatta ölüm saçmaktadırlar. Örneğin, kanserojen madde

ihtiva eden asbestli kayaçlarla, radyoaktif madde (uranyum) içeren kayaçların tüm canlılar üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda, kayaçlar sahip oldukları yapısal özellikler ve içerdikleri maden cevherleriyle ekonomik yönden de büyük öneme haizdirler. Örneğin, başkalaşım kayaçlarından olan mermerler, iç püskürük kayaçlardan granitler yer döşemeciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnşaat sanayi için hammadde olan bu tür kayaçların bir ülke içerisinde nerelerde bulunduğunun tespit edilerek coğrafî dağılışlarının çıkarılması kayaçlar coğrafyasının işidir. Bir sahada kayaçlar coğrafyası araştırması yapabilmek için, jeoloji , petrografi (petroloji), mineraloji, jeokimya, jeofizik gibi bilimlerden yararlanılması gerekmektedir. Kayaçların yapısal, dokusal özelliklerini bu bilim dallarındaki uzmanlar incelemektedirler. Bir coğrafyacının işi bu bilim dallarındaki uzmanların yaptıkları işleri yapmaya kalkışmak değildir. Coğrafyacılar, bu bilimlerin ortaya çıkardıkları araştırma sonuçlarından yararlanarak çeşitli özellikteki kayaçların doğal ortam-insan etkileşimi yönünden yeryüzündeki coğrafî dağılışlarını belirleyip, bunların doğal ortamın diğer unsurlarına ve insan faaliyetlerine yani coğrafî ortama olan etkilerini ortaya koymaktadırlar.

Suların kayaçların kimyasal yapısına bağlı olarak değişik tat, koku ve renkte olduğunu bilmekteyiz. Bazı kaynak suları

Слайд 45
4.1.3. Jeomorfoloji Jeomorfoloji, eski Yunanca'daki (Grekçede) ge: yer,

morphe: şekil , logos: bilim sözcüklerinin bileşimiyle elde edilen

bir terim olup, " yer şekli bilimi" anlamına gelmektedir.

Bugün dilimizde söylendiği ve yazıldığı şekliyle Jeomorfoloji terimi jeo: yer , morfoloji: şekilbilimi sözcüklerinden oluşmaktadır. Jeomorfoloji, yer kabuğunda iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı mücadelesi sonucunda oluşan yer şekillerinin oluşumunu ve bunların sahip oldukları özellikleri inceleyerek sistematik bir tasnif yapan doğal coğrafya dalıdır. Jeomorfoloji kendi içerisinde, Tasviri Jeomorfoloji , Dinamik Jeomorfoloji ve Uygulamalı Jeomorfoloji olmak üzere başlıca üç dala ayrılmaktadır. Bilindiği üzere, Yer'in iç kısmından gelen kuvvetlerin etkisiyle kabaran veya çukurlaşan yer kabuğu, dış kuvvetler (akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalgalar, yağmur ve kar suları) tarafından işlenerek değişik şekillere sokulmaktadır.

4.1.3. Jeomorfoloji Jeomorfoloji, eski Yunanca'daki (Grekçede) ge: yer, morphe: şekil , logos: bilim

Слайд 46
Yerkabuğunun iç kuvvetlerce şekillendirilmesi

Слайд 55
Ağrı Dağı’nda sabah vakti

Слайд 56
Dağlardaki buzullar

Слайд 57
Yer şekillerinin yeryüzündeki dağılışlarını tasviri bir şekilde ele alıp özelliklerini

tanıtan jeomorfoloji dalına "Tasviri Jeomorfoloji" (Descriptive Geomorphology); Yer şekillerini

oluşum tarzları itibariyle ele alıp analitik ve sistematik yönden inceleyen

jeomorfoloji dalına ise "Dinamik Jeomorfoloji" (Dynamic Geomorphology) adı verilmektedir.

Yer şekillerinin yeryüzündeki dağılışlarını tasviri bir şekilde ele alıp özelliklerini tanıtan jeomorfoloji dalına "Tasviri Jeomorfoloji" (Descriptive

Слайд 58
Dinamik jeomorfoloji kendi içerisinde şu alt dallara ayrılmaktadır: • Fluviyal Jeomorfoloji

(Fluvial Geomorphology): Akarsuların aşındırma ve biriktirmesi sonucu meydana

gelen yer şekillerini inceler. • Glasyal Jeomorfoloji (Glacial Geomorphology): Buzulların

aşındırma ve biriktirmesi sonucunda oluşan yer şekillerini inceler. • Eoliyen Jeomorfoloji (Eolian Geomorphology): Rüzgâr aşındırma ve biriktirmesiyle oluşan yer şekillerini inceler. • Kıyı Jeomorfolojisi (Coastal Geomorphology): Dalga aşındırma ve biriktirmesi sonucunda okyanus, deniz ve göl kıyılarında meydana gelen yer şekillerini inceler. • Karst Jeomorfolojisi (Karst Geomorphology): Eriyebilen kayaçlar üzerinde erime ve çözülmeyle meydana gelen yer şekillerini inceler. • Volkan Jeomorfolojisi (Volcanic Geomorphology): Volkanik faaliyetler sonucunda oluşan yer şekillerini inceler. • Yapısal Jeomorfoloji (Structural Geomorphology): Jeolojik, stratigrafik ve tektonik yapıyla ilgili olarak meydana gelmiş yer şekillerini inceler.

Dinamik jeomorfoloji kendi içerisinde şu alt dallara ayrılmaktadır: • Fluviyal Jeomorfoloji (Fluvial Geomorphology): Akarsuların aşındırma ve

Слайд 60
Yer şekillerini doğal ortam - insan etkileşimi kapsamında planlama yönünden

ele alan jeomorfoloji dalı ise "Uygulamalı Jeomorfoloji (Applied

Geomorphology)" dir. Uygulamalı jeomorfoloji yer şekillerinin coğrafî planlamadaki rolünü ortaya

çıkararak, arazi kullanımı (land use) konusunda yapılacak çalışmalara büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Jeomorfoloji'nin çalışma alanını yer kabuğunun yüzeyi oluşturduğu için, öncelikle yer şekillerinin üzerinde oluştuğu bu alanın yapısal özelliklerini çeşitli yönlerden inceleyen jeoloji, petroloji, jeofizik, jeokimya ve paleontoloji gibi bilimlerden yararlanmaktadır. Jeomorfoloji konusunda uzmanlaşmış coğrafyacılara "jeomorfolog" denilmektedir. Türkiye'de bu unvanı elde etmek isteyenlerin üniversitelerin araştırmacı coğrafyacı yetiştiren coğrafya bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimini tamamlamaları ve jeomorfoloji alanında yüksek lisans (master) eğitimi almaları gerekmektedir.

Yer şekillerini doğal ortam - insan etkileşimi kapsamında planlama yönünden ele alan jeomorfoloji dalı ise "Uygulamalı

Слайд 61
4.1.4. Toprak Coğrafyası (Pedocoğrafya) Yer kabuğunda karaların yüzeyini bir deri

gibi farklı yapı ve kalınlıkta örten toprak örtüsünü sahip

olduğu özellikleri yönünden ele alarak coğrafî yönden inceleyen doğal coğrafya

dalıdır. Pedocoğrafya araştırmalarında ilgisi oranında başta pedoloji (toprak bilimi) olmak üzere, jeoloji, kimya, fizik, hidroloji, biyoloji, jeomorfoloji, hidrocoğrafya, biyocoğrafya ve tarım coğrafyası gibi bilim dallarından yararlanılmaktadır. Doğal ortam içerisinde önemli bir yere sahip olan toprak örtüsü, kara yüzeylerinin tamamını örtmemektedir. Dağların yalçın kayalıklar şeklinde gözlediğimiz kesimleri toprak örtüsünden yoksundur. Buna karşılık aşınım düzlüğü veya plato özelliği kazanmış yüksek alanlarda, bunların yamaç ve eteklerinde, ovalarda, tabanlı vadilerde değişik özellikte ve kalınlıkta toprak örtüsüne rastlanabilmektedir. Üzeri doğal bitki örtüsü veya kültür bitkileriyle kaplanmış olan alanlar toprak örtüsünün bulunduğu yerlerdir.

4.1.4. Toprak Coğrafyası (Pedocoğrafya) Yer kabuğunda karaların yüzeyini bir deri gibi farklı yapı ve kalınlıkta örten

Слайд 62
Toprak bilimciler tarafından tanımlandığı şekliyle toprak , yer kabuğunda karaların

yüzeyini kaplayan, kayaçların ve organik maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin

karışımından meydana gelen, bünyesinde geniş canlılar âlemi barındıran, bitkilere durak

yeri ve besin kaynağı olan, belirli oranlarda su ve hava içeren bir oluşumdur. Yer kabuğunda kara ortamında yer alan kayaçların cinsi ve yapısal özellikleri, bunlar üzerinde oluşmuş yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve hidrografya şartları yeryüzünde farklı toprak tiplerinin oluşumunu sağlamıştır. Yeryüzündeki toprakları sahip oldukları özellikleri yönünden ayrıntılı olarak inceleyen bilime pedoloji (toprak bilimi) denilmektedir. Pedoloji, toprakları oluşum şekilleri ve sahip oldukları yapısal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bakımından sınıflamaya tabi tuttuğu gibi, ekonomik bakımdan da verimlilik durumlarını incelemektedir.

Toprak bilimciler tarafından tanımlandığı şekliyle toprak , yer kabuğunda karaların yüzeyini kaplayan, kayaçların ve organik maddelerin

Слайд 63
Topraklar oluşumlarına göre yerli topraklar ve taşınmış topraklar olmak

üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. Yerli topraklar, kayaçların

üzerinde oldukları yerde oluşmuş topraklardır. Kayaların yüzeyi dış etkenlerin tesiriyle

zamanla çözülerek irili ufaklı parçalara ayrılıp, ufalanmaktadır. Bu parçalar uzun yıllar boyunca daha da küçülerek ana kayanın yüzeyini saran toprak örtüsü haline dönüşmektedir (1cm kalınlığındaki toprak örtüsü yaklaşık 240 yılda oluşmaktadır). Ana kaya üzerinde oluşan ilk toprak örtüsü en üst katı (horizonu) oluşturur. Ana kayanın çözülmesi ilk horizonun altında devam ettiği için, çözülme devam ettiği sürece üstteki zonlara alttan yeni zonlar eklenmektedir. Bu nedenle ana kaya üzerinde katmanlar halinde oluşan topraklara zonal topraklar denilmektedir.

Topraklar oluşumlarına göre yerli topraklar ve taşınmış topraklar olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır.

Слайд 65
Zonal toprakların kötü drenaj, tuzluluk ve diğer yerel koşulların etkisiyle

bozulmuş olanlarına intrazonal topraklar (hidromorfik, halomorfik, kalsimorfik

topraklar) adı verilmektedir. Bir alanda oluşan yerli toprak örtüsünün akarsular,

rüzgârlar ve buzullarla süpürülüp başka bir yerde biriktirilmesiyle oluşmuş topraklara taşınmış topraklar denir. Aluviyal topraklar, moren toprakları ve lös' ler bu grup içinde yer alan başlıca topraklardır. Akarsu, buzul ve rüzgârın taşıma etkisi olmadan doğrudan eğim şartlarına ve yerçekimine bağlı olarak dağ, tepe ve plato yamaçlarından süpürülerek eteklerde biriken toprak örtüsüne kolluviyal topraklar denir.

Zonal toprakların kötü drenaj, tuzluluk ve diğer yerel koşulların etkisiyle bozulmuş olanlarına intrazonal topraklar

Слайд 67
Akarsuların yamaçlar önündeki düzlüklerde oluşturdukları birikinti konileri üzerinde alüvyal topraklar

oluşmaktadır. Birikinti konileriyle kolluviyal toprakların oluşum yerleri genelde aynı

morfolojik birimlere rastladığı için genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. İster yerli, ister

taşınmış olsun bir toprak örtüsü belirgin bir horizon değişimi göstermiyorsa (tek horizondan oluşuyorsa), bu tür topraklara azonal topraklar denilmektedir. Litosol, regosol ve alüvyal topraklar bu grup içerisinde yer alırlar.

Akarsuların yamaçlar önündeki düzlüklerde oluşturdukları birikinti konileri üzerinde alüvyal topraklar oluşmaktadır. Birikinti konileriyle kolluviyal toprakların

Слайд 69
Bir sahanın toprak coğrafyası etüdünün yapılabilmesi için, topografya, jeoloji, toprak,

jeomorfoloji, hidrografya, doğal bitki örtüsü, araziden faydalanma ve toprak

verimliliği haritalarının hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan bu haritalar yardımıyla o sahadaki

toprak örtüsünü oluşturan ana ve alt toprak gruplarının ayrımı yapılarak diğer unsurlarla ilişkili olarak kapladıkları alanlar belirlenir. Yani farklı özellikteki toprakların coğrafî dağılışları ve bu dağılışa göre ortaya çıkarılmış sonuç doğal ortam-insan etkileşimi kapsamında değerlendirilir. Bir canlı unsur olarak nitelendirilen toprak örtüsünün doğal bitki örtüsüne ve beşerî faaliyetlere etkisi oldukça büyüktür. Özellikle verimli toprakların bulunduğu alanlar tarımsal üretimin yüksek olmasına bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlar haline gelmektedirler.

Bir sahanın toprak coğrafyası etüdünün yapılabilmesi için, topografya, jeoloji, toprak, jeomorfoloji, hidrografya, doğal bitki örtüsü, araziden

Слайд 71
4.1.5. Klimatoloji Kelime anlamı itibariyle "iklim bilimi" anlamına gelen

klimatoloji, uzun yıllar boyunca atmosferde meydana gelen hava olaylarının

insan ve doğal ortam üzerindeki etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan

iklim tiplerini inceleyen bir doğal coğrafya dalıdır. Bir sahada uzun yıllar boyunca hüküm süren hava olaylarının ortalama sonucu o sahanın iklim özelliklerini belirlemektedir. Bu itibarla Erol'un da belirttiği gibi, "oldukça geniş bir bölge içinde, uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir.

4.1.5. Klimatoloji Kelime anlamı itibariyle "iklim bilimi" anlamına gelen klimatoloji, uzun yıllar boyunca atmosferde

Слайд 72
Hava durumu ile iklimi birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Belirli bir yerde,

kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına hava

durumu denir. Hava durumlarının özellikle günlük yaşantımız ve iş verimliliğimiz

üzerinde önemli ölçüde etkileri bulunmaktır. Bulutsuz, pırıl pırıl güneşli ılık bir hava ile kapalı, nemli ve sıcak bir havanın insanın ruh hali üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerini hepimiz yakından bilmekteyiz. Bir ölçüde insanın dinamik veya pasif hale gelmesi günlük hava durumuna bağlıdır. Günlük hava durumu sıcaklık, bulutluluk, yağış, rüzgâr vb. gibi pek çok etmenin etkisi altındadır. Radyo ve televizyonlarda yayımlanan günlük hava raporlarında öncelikle gökyüzünün açık, az bulutlu, parçalı bulutlu veya kapalı olacağı belirtildikten sonra rüzgâr, yağış ve günlük en düşük ve en yüksek sıcaklıklar hakkında bilgi verilmektedir.

Hava durumu ile iklimi birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Belirli bir yerde, kısa bir süre içinde etkin olan

Слайд 73
Hava durumu, bir alandaki çok kısa süreli (günlük, hatta anlık)

hava olaylarının sonucunu, iklim ise, uzun dönemlerde gelişen hava

olaylarının netleşmiş ortalama sonuçlarını yansıtmaktadır. İklimde uzun yıllar boyunca bir

alanda hüküm süren iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nem, yağış, buharlaşma) o alanda gösterdikleri değişikliklerin doğal ortama ve insana olan etkileri önem kazanmaktadır. Bir sahada kısa sürede veya birkaç yıllık sürede hüküm süren hava durumlarının değerlendirilmesiyle o sahanın iklim özellikleri belirlenememektedir. Bu nedenle, başlıca iklim elemanları olarak kabul edilen sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem, yağış ve buharlaşmayla ilgili olarak uzun yıllar boyunca ölçülmüş en az 30 yıllık ortalama meteorolojik rasat değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, iklim araştırması yapılan bir bölgede uzun süreden beri klimatik gözlem yapan meteoroloji istasyonu sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar doğru sonuçlar elde edilmektedir.

Hava durumu, bir alandaki çok kısa süreli (günlük, hatta anlık) hava olaylarının sonucunu, iklim ise, uzun

Слайд 74
Bir sahanın iklim özelliklerini araştırırken, yukarıda belirtilen iklim elemanlarının o

sahada uzun yıllar boyunca nasıl bir seyir izlediğini tespit

ederek, ortalama ve ekstrem sonuçları itibariyle değerlendirmeler yapılır. Bu işlemleri

yapabilmek için, her bir iklim elemanı ayrı ayrı ele alınarak meteorolojik gözlemler sonucu elde edilen verileri tablolaştırılır, o konuyla ilgili grafikler, diyagramlar ve haritalar çizilir. Sahada yapılan uzun süreli gözlemlerin katkısı ve hazırlanan bu malzemelerin değerlendirilmesiyle o alanda hüküm süren iklimin tipi ve özellikleri belirlenmiş olur.

Bir sahanın iklim özelliklerini araştırırken, yukarıda belirtilen iklim elemanlarının o sahada uzun yıllar boyunca nasıl bir

Слайд 75
İklim çalışmalarında mevsimlerin tespiti ayrı bir önem taşımaktadır. Ekvator ve

kutup kuşağında mevsim ayrımı yapılamadığı halde, ılıman-orta kuşakta mevsim

kavramı ortaya çıkmaktadır. Orta kuşakta yer alan Türkiye’de dört mevsim

yaşanılmaktadır. Ancak, yıl boyunca gerçek olarak yaşadığımız mevsimlerin süreleri ülkemizin her bölge, bölüm ve yöresinde 3'er aylık eşit dönemler halinde değildir. Oysa okul kitaplarında mevsimler 3'er ay eşit süre ile mart, nisan, mayıs ayları ilkbahar ; haziran, temmuz, ağustos ayları yaz ; eylül, ekim, kasım ayları sonbahar ; aralık, ocak, şubat ayları kış mevsimi olarak kavratılmaktadır.

İklim çalışmalarında mevsimlerin tespiti ayrı bir önem taşımaktadır. Ekvator ve kutup kuşağında mevsim ayrımı yapılamadığı halde,

Слайд 76
Bilindiği üzere sıcaklık şartları fizyolojik olarak hem insanları, hem de

bitki ve hayvanları etkilemektedir. Hava sıcaklığının düşmesiyle üşümeye başlar

ve soğuktan korunmak için kalın giysiler giyinip, ısınma araçları kullanırız.

Hava sıcaklığının üşütmeyen, terletmeyen veya bunaltmayan derecelerde seyrettiği günlerde insanlarda bir rahatlama, aşırı sıcaklarda ise bunalma, terleme görülmektedir. Gene bitkilerin yaprak ve çiçek açmaları için, hava sıcaklığının o bitkilerin ihtiyaç duyduğu dereceye yükselmesi gerekmektedir. İşte, bu durumların meydana gelmesi için acaba günlük ortalama sıcaklıkların uzun yıllar ortalaması kaç dereceler arasında olması gerekmektedir? Hava sıcaklığının ülkemizde insanlar ve bitkiler üzerinde yarattığı fizyolojik etkilere dayanarak genel hatlarıyla ortalama günlük sıcaklıkların: +10 ilâ +20 derece arasında süreklilik gösterdiği dönemi İLKBAHAR ; +20 derecenin üzerindeki dönemi YAZ, +20 ilâ +10 derece arasındaki dönemi SONBAHAR, +10 derecenin altında seyrettiği dönemi ise KIŞ mevsimi olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere sıcaklık şartları fizyolojik olarak hem insanları, hem de bitki ve hayvanları etkilemektedir. Hava sıcaklığının

Слайд 77
KIŞ mevsimi kendi içerisinde ikiye ayrılır: Ilık kış devresi : +10

derece ilâ +5 derece arası Gerçek kış devresi: +5 derecenin

altındaki dönem YAZ mevsimi kendi içerisinde ikiye ayrılır: Normal yaz devresi: +20

ilâ +25 derece arasındaki dönem Tropik yaz günleri devresi: +25 derecenin üzerindeki dönem)

KIŞ mevsimi kendi içerisinde ikiye ayrılır: Ilık kış devresi : +10 derece ilâ +5 derece arası Gerçek

Слайд 78
Erzurum’da mevsim süreleri Mevsimler Uzunyıllar günlük

ort. sıcaklık o C Mevsim Süresi (gün) Mevsim takvimi İlkbahar 10 o - 20

o arası 75 gün 09 Mayıs–22 Temmuz Yaz

20 o nin üzeri 21 gün 23 Temmuz-12 Ağustos Sonbahar 20 o - 10 o arası 55 gün 13 Ağustos–06 Ekim Kış 10 o nin altı 215 gün 07 Ekim–08 Mayıs

Erzurum’da mevsim süreleri   Mevsimler Uzunyıllar günlük ort. sıcaklık o C Mevsim

Слайд 79
Antalya’da mevsim süreleri Mevsimler Uzunyıllar günlük ort. sıcaklık o C Mevsim Süresi (gün) Mevsim takvimi İlkbahar

10 o - 20 o arası 98 gün 11 Şubat–18

Mayıs Yaz 20 o nin üzeri 148 gün 19 Mayıs–13 Ekim Sonbahar

20 o - 10 o arası 84 gün 14 Ekim– 05 Ocak Kış 10 o nin altı 36 gün 06 Ocak– 10 Şubat

Antalya’da mevsim süreleri Mevsimler Uzunyıllar günlük ort. sıcaklık o C Mevsim Süresi (gün) Mevsim takvimi

Слайд 80
Erzurum’da mevsim süreleri

Antalya’da

mevsim süreleri

Erzurum’da mevsim süreleri

Слайд 81
İyi bir iklim araştırması yapabilmek için sahada yer alan meteoroloji

gözlem istasyonlarının hangi jeomorfolojik birimde bulunduğunun tespiti büyük önem

taşımaktadır. Yer şekillerinin yükseltileri, uzanış doğrultuları (bakı şartları) yerel etkiler

yaratarak şaşırtıcı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Gene hidrografik unsurların (göl, gölet, akarsu) ve büyük yerleşim alanları üzerinde oluşan kirli havanın (radyasyon bulutlarının) o sahanın iklimi üzerinde yerel etkileri olmaktadır.

İyi bir iklim araştırması yapabilmek için sahada yer alan meteoroloji gözlem istasyonlarının hangi jeomorfolojik birimde bulunduğunun

Слайд 83
KUZEYDEN GÜNEYE BAZI İSTASYONLARIDAKİ ORTALAMA SICAKLIKLARIN AYLIK ORTALAMA DEĞERLERİ 0 C I II

III IV V VI VII VIII IX X XI

XII ORT İNEBOLU 6,1 6,1 6,9 10,5 14,6 19,1 21,7 21,5

18,2 14,4 11,3 8,4 13,2 ILGAZ -0,7 0,9 4,8 9,9 13,9 17,2 20,6 20,0 16,8 11,0 5,6 1,4 10,1 ÇANKIRI -0,5 1 5,5 11,3 16 20 23,3 22,7 17,8 11,9 5,6 1,5 11,3 KONYA -0,2 1,5 5,4 11,1 15,6 19,9 23,2 22,8 18,2 12,3 6,4 1,8 11,5

KUZEYDEN GÜNEYE BAZI İSTASYONLARIDAKİ ORTALAMA SICAKLIKLARIN AYLIK ORTALAMA DEĞERLERİ 0 C I II III IV V VI

Слайд 89
İklim şartlarının başta insan sağlığı ve faaliyetleri olmak üzere, toprak,

doğal bitki örtüsü ve hidrografik şartlar üzerinde etkisi büyüktür.

Bu nedenle klimatoloji kendi içerisinde çok çeşitli konularla ilişkili olarak:

• Fizyolojik klimatoloji, • Tıbbî klimatoloji, • Tarımsal klimatoloji, • Mimari klimatoloji, • İnşaat klimatolojisi, • Rekreasyon klimatolojisi, • Su ulaşımı klimatolojisi, • Kara ulaşımı klimatolojisi, • Havacılık klimatolojisi, • Yakıt ve enerji klimatolojisi gibi uygulama alanlarına ayrılmıştır

İklim şartlarının başta insan sağlığı ve faaliyetleri olmak üzere, toprak, doğal bitki örtüsü ve hidrografik şartlar
Чтобы скачать презентацию - поделитесь ей с друзьями с помощью социальных кнопок.