Презентация на тему Seasons and weather - Сезоны и погода

Слайд 2

It’s summer.

It’s summer.

Слайд 3

It’s autumn.

It’s autumn.

Слайд 4

It’s winter.

It’s winter.

Слайд 5

It’s spring.

It’s spring.

Слайд 6

It is hot. hot

It is hot.

hot

Слайд 7

It is warm. warm warm

It is warm.

warm

warm

Слайд 8

It is cool. cool

It is cool.

cool

Слайд 9

It is freezing. freezing

It is freezing.

freezing

Слайд 10

It is cold. cold

It is cold.

cold

Слайд 11

It is windy. windy

It is windy.

windy

Слайд 12

It is raining. raining

It is raining.

raining

Слайд 13

It is snowing. snowing

It is snowing.

snowing

Слайд 14

It is sunny. sunny

It is sunny.

sunny

Слайд 15

There is a tornado. tornado

There is a tornado.

tornado

Слайд 16

It is smoggy. smoggy

It is smoggy.

smoggy

Слайд 17

It’s raining.

It’s raining.

Слайд 18

There is a thunderstorm

There is a thunderstorm

Слайд 19

There is a rainbow. rainbow

There is a rainbow.
rainbow