Презентация на тему Атоми і молекули

Содержание

Слайд 2

ядро

електрони

“+”

“-”

Атом - найдрібніша складова речовини

Атом (з грецької “неподільний”) – найдрібніша, хімічно неподільна

ядро електрони “+” “-” Атом - найдрібніша складова речовини Атом (з грецької
частинка речовини.

ДЕМОКРИТ
(близько 460- 360 рр. до н.е.)

Ернест РЕЗЕРФОРД
(1871-1937)

“Увесь світ складається з атомів та пустоти”, – вважав давньогрецький філософ Демокрит.
Атоми неподільні, вічні, непорушні, різні за формою, розмірами та положенням у пустоті. Від їхнього руху виникають тіла та усі світи.

Атом має складну будову. Планетарну будову атома у 1911 р. запропонував англійський фізик Ернест Резерфорд.

!

Слайд 3

Моделі атома

Моделі атома

Планетарна модель: у центрі ядро, навколо ядра обертаються електрони.

електрони

ядро

Сучасна

Моделі атома Моделі атома Планетарна модель: у центрі ядро, навколо ядра обертаються
модель: електрони ніби “розмазані” по орбіталях – частинах простору, що оточують ядро.

Будова атома

Слайд 4

Будова атома

Атоми надзвичайно малі, а їх ядро ще у 10-100 разів менші

Будова атома Атоми надзвичайно малі, а їх ядро ще у 10-100 разів
за сам атом. У крапці, поставленій на папері графітовим стрижнем олівця їх більше, ніж зірок на небі (тобто кілька тисяч).

Атоми неоднакові за будовою. Вони мають різну кількість протонів, нейтронів та електронів.

Слайд 5

Ім’я: Атом – найдрібніша частинка речовини.
Батьки: Демокріт, Левкіпп – 2500р. тому, давньогрецькі

Ім’я: Атом – найдрібніша частинка речовини. Батьки: Демокріт, Левкіпп – 2500р. тому,
вчені (гіпотеза про існування атомів).
Існують: різні види – 116 видів атомів.
Спосіб існування: окремо або в молекулах.
Місце проживання: будь-яке тіло.
Характеристика: надзвичайно малі та легкі.
Улюблені справи: безперервно та безладно рухаються, притягуються або відштовхуються.
Призначення в природі: визначити відмінні від інших певні властивості речовини.

Ім’я: Атом – найдрібніша частинка речовини.
Батьки: Демокріт, Левкіпп – 2500р. тому, давньогрецькі вчені (гіпотеза про існування атомів).
Існують: різні види – 116 видів атомів.
Спосіб існування: окремо або в молекулах.
Місце проживання: будь-яке тіло.
Характеристика: надзвичайно малі та легкі.
Улюблені справи: безперервно та безладно рухаються, притягуються або відштовхуються.
Призначення в природі: визначити відмінні від інших певні властивості речовини.

Анкета для атома

Слайд 6

Розміри атомів приблизно дорівнюють 0,0000000001м.

Розміри атомів приблизно дорівнюють 0,0000000001м.

Якби всі люди нашої

Розміри атомів приблизно дорівнюють 0,0000000001м. Розміри атомів приблизно дорівнюють 0,0000000001м. Якби всі
планети проводили все життя, займаючись тільки лічбою, усі разом ми змогли б полічити атоми тільки в головці однієї малої шпильки.

Розміри атомів

Слайд 7

Молекула – найменша частинка речовини, що складається з двох і більшої кількості

Молекула – найменша частинка речовини, що складається з двох і більшої кількості
хімічно зв’язаних атомів і яка здатна до самостійного існування.

Молекула

Слайд 8

Молекула

Молекула (зменшене від латинського moles – “маса”) – найменша частинка речовини, що

Молекула Молекула (зменшене від латинського moles – “маса”) – найменша частинка речовини,
має її властивості й здатна самостійно існувати.

!

Атоми найчастіше сполучаються між собою й утворюють молекули.

Хімічна формула – зображення будови речовини хімічними знаками.

Молекула кисню

О2

Молекула водню

Н2

Молекула азоту

N2

Молекула хлору

Cl2

Молекула води

Н2O

Молекула вуглекислого газу

CO2

Молекула метану

CH4

Слайд 9

О

Молекула кисню

Молекула водню

Молекула азоту

Молекула хлору

О2

Н2

N2

Cl2

О Молекула кисню Молекула водню Молекула азоту Молекула хлору О2 Н2 N2

Молекула води

Н2O

Молекула вуглекислого газу

CO2

Слайд 10

1. Всі тіла складаються з частинок.

2. Ці частинки перебувають

1. Всі тіла складаються з частинок. 2. Ці частинки перебувають у безперервному
у безперервному хаотичному русі.

3. Частинки взаємодіють одна з одною.

Основні положення атомно-молекулярної теорії будови речовини

Слайд 11

РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Р Е Ч О В И Н А -
матеріал,

РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ Р Е Ч О В И Н А
з якого складається тіло
(>10 млн. речовин)

Ф і з и ч н і

Х і м і ч н і

колір, блиск,
запах, смак,
твердість,
температура кипіння
і плавлення,
електропровідність,
теплопровідність…

виявляються при
перетворенні одних
речовин в інші

Властивості речовин

Слайд 12

Прості – складаються з одного виду атомів (одного хімічного елемента). Приклади: вуглець,

Прості – складаються з одного виду атомів (одного хімічного елемента). Приклади: вуглець,
залізо, оксиген, купрум, гідроген.
Складні – складаються з атомів декількох різних елементів. Приклади: розчини, солі, кислоти.

Прості – складаються з одного виду атомів (одного хімічного елемента). Приклади: вуглець, залізо, оксиген, купрум, гідроген.
Складні – складаються з атомів декількох різних елементів. Приклади: розчини, солі, кислоти.

Кисню (О2)

Озону (О3)

Метану (СН4)

Води (Н2О)

Водню (Н2)

Моделі молекул простих речовин

Моделі молекул деяких речовин

Речовини

Слайд 13

Хімічні елементи

Хімічний елемент (з латинської “стихія”, “первинна речовина”) – певний за будовою

Хімічні елементи Хімічний елемент (з латинської “стихія”, “первинна речовина”) – певний за
тип атома.

Йєнс Якоб БЕРЦЕЛІУС
(1779-1848)

Кожний хімічний елемент має свою назву (записується з великої літери) та письмове позначення – хімічний символ. За їх допомогою записують склад речовин, як з літер слова.
Хімічні символи запропонував шведський хімік Й. Я. Берцеліус.

!

Метали (>80)

Неметали (22)

Хімічні елементи (116)

металевий блиск,
тверді,
чорні та кольорові.

гази (кисень, хлор…),
рідини (бром),
тверді (сірка, фосфор…).

Слайд 14

Англійський ботанік Броун (ХІХст.)

Англійський ботанік Броун (ХІХст.)

Дифузією називають взаємне проникнення дотичних речовин

Англійський ботанік Броун (ХІХст.) Англійський ботанік Броун (ХІХст.) Дифузією називають взаємне проникнення
одна в одну, що відбувається в результаті теплового руху молекул.

Слайд 15

Дослід.
Покладемо на дно стакана кристалики марганцівки.
Наллємо у стакан воду.
Побачимо,

Дослід. Покладемо на дно стакана кристалики марганцівки. Наллємо у стакан воду. Побачимо,
що вода змінює забарвлення
Це молекули води проникають між часточками марганцівки.

Дослід.
Покладемо на дно стакана кристалики марганцівки.
Наллємо у стакан воду.
Побачимо, що вода змінює забарвлення
Це молекули води проникають між часточками марганцівки.

Дифузія (з латинської diffusio – “поширення”, “розтікання”, “розсіювання”) – проникнення атомів та молекул однієї речовини в іншу.

Слайд 16

Між молекулами є проміжки.
Молекули рухаються хаотично.
Зі збільшенням температури збільшується швидкість молекул.
Явище дифузії

Між молекулами є проміжки. Молекули рухаються хаотично. Зі збільшенням температури збільшується швидкість
існує в усіх агрегатних станах.
Швидкість дифузії залежить від температури і стану речовини.

Між молекулами є проміжки.
Молекули рухаються хаотично.
Зі збільшенням температури збільшується швидкість молекул.
Явище дифузії існує в усіх агрегатних станах.
Швидкість дифузії залежить від температури і стану речовини.

Чому можливе явище дифузії

Слайд 17

* Усі речовини складаються з:
води;
повітря;
з молекул і атомів.
Речовина – це:
те, з чого

* Усі речовини складаються з: води; повітря; з молекул і атомів. Речовина
складається тіло;
вода;
повітря.
У яких станах може перебувати речовина?
у газоподібному;
у твердому;
у твердому, рідкому, газоподібному.

* Усі речовини складаються з:
води;
повітря;
з молекул і атомів.
Речовина – це:
те, з чого складається тіло;
вода;
повітря.
У яких станах може перебувати речовина?
у газоподібному;
у твердому;
у твердому, рідкому, газоподібному.

Позначити правильну відповідь