Документаційне забезпечення випуску науково-періодичного видання

Содержание

Слайд 2

Актуальність теми:

Видання журналу є непростим процесом і містить багато етапів.
На заміну

Актуальність теми: Видання журналу є непростим процесом і містить багато етапів. На
звичайним друкованим виданням приходять електронні. Стрімко розвиваються електронні бібліотеки та наукометричні платформи.
Дипломна робота присвячена підготовці наукового періодичного видання, на прикладі журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», а саме його верстці, друці, розповсюдженні, документаційному забезпеченні цих процесів, а також своренню електронної версії та розміщенні його на наукометричних платформах.

Слайд 3

Мета дослідження

Метою дослідження є визначення основних складових документаційно-інформаційної бази для створення, друку

Мета дослідження Метою дослідження є визначення основних складових документаційно-інформаційної бази для створення,
та розповсюдження наукового журналу, а також поширення електронного видання в Internet просторі.

Слайд 4

Об’єктом дослідження

є документаційне забезпечення випуску наукового періодичного видання.

Предметом дослідження

є теоретичні та

Об’єктом дослідження є документаційне забезпечення випуску наукового періодичного видання. Предметом дослідження є
практичні аспекти документаційного забезпечення випуску науково-періодичного видання

Слайд 5

Основні завдання:

дослідити еволюцію наукової періодики в Україні та у світі;
вивчити історію

Основні завдання: дослідити еволюцію наукової періодики в Україні та у світі; вивчити
виникнення періодичних видань в Україні;
проаналізувати теоретичні підходи до класифікації періодичних видань;
охарактеризувати суть та суспільну значущість періодичних видань;
розглянути основні етапи роботи та особливості підготовки і випуску наукового періодичного видання;
проаналізувати основні аспекти укладання договорів при випуску та розповсюдженні наукового журналу;
визначити особливості підготовки та розповсюдження електронних видань;
проаналізувати процес розробки макету та дизайну журналу, визначити методичні аспекти його вдосконалення;
дослідити етапи включення журналу у наукометричні бази;
розробити рекомендації щодо документаційного забезпечення підготовки та розповсюдження періодичного видання.

Слайд 6

І розділ «Генезис та розвиток періодичних наукових видань»

Складається з таких підрозділів:
«Еволюція

І розділ «Генезис та розвиток періодичних наукових видань» Складається з таких підрозділів:
наукової періодики в Україні та у світі»;
«Періодичні видання України, їх класифікація та структура»;
«Суть, значення та особливості періодичних видань».

Перший розділ присвячено історії виникнення наукових журналів у світі та в Україні. Визначено основні функції наукових видань, їх структуру, основні реквізити, суть та значення.

Слайд 7

ІІ розділ «Особливості організації документаційного забезпечення випуску періодичного видання на прикладі журналу

ІІ розділ «Особливості організації документаційного забезпечення випуску періодичного видання на прикладі журналу
«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

Має наступні підрозділи:
«Підбір, обробка та згортання інформації для випуску номеру журналу; верстка видання»;
«Особливості укладання договорів щодо випуску періодичних видань»;
«Документація розповсюждення періодичного видання».

Слайд 8

Другий розділ поєднує в собі описання всіх процесів виготовлення наукового видання. А

Другий розділ поєднує в собі описання всіх процесів виготовлення наукового видання. А
саме: збір та обробка інформації, верстка видання та його друк. І найголовніше – оформлення документів на всіх етапах (на прикладі журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
А саме:

Трьосторонній договір між засновниками та редакцією журналу;
Договір між редакцією та типографією;
Договір та додатки до договору між фірмами, які розміщують рекламу у журналі та редакцією;
Договори з поштою та ДП «Преса» для розповсюдження журналу;
Реєстри передплатників для розповсюдження видання.

Слайд 9

ІІІ розділ «Шляхи вдосконалення випуску журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

Розкриває

ІІІ розділ «Шляхи вдосконалення випуску журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» Розкриває
наступні питання:
«Особливості електронних видань та їх впровадження»;
«Розробка макету та дизайн журналу, шляхи вдосконалення»;
«Включення журналу у наукометричні бази Google Scholar, WorldCat».

У третьому розділі описано процеси впровадження електронних видань в електронну бібліотеку ім. Вернадського та у наукометричні бази. Також детально описується підготовка макету журналу та створення його дизайну.

Слайд 10

Висновки та пропозиції:

В процесі здійсненого дослідження відповідно до поставленої мети виконано комплекс

Висновки та пропозиції: В процесі здійсненого дослідження відповідно до поставленої мети виконано
завдань, пов’язаних з історичним розвитком наукової періодики в Україні та у світі, сучасними науковими підходами до класифікації періодичних видань, документаційно-організаційними аспектами підготовки, випуску і розповсюдження наукового періодичного видання, що дозволило отримати такі висновки:
Наукові журнали є важливою складовою наукових видань, що забезпечують оперативне поширення результатів досліджень та обмін науковою інформацією. Формування системи наукових журналів відбувалося упродовж останніх трьох століть у світі, тоді як історічний етап розвитку вітчизняної наукової періодики ще не оминув двостолітній рубіж.

Слайд 11

Наукові періодичні видання слугують джерелом оперативної наукової інформації, підсумовують результати теоретичних чи

Наукові періодичні видання слугують джерелом оперативної наукової інформації, підсумовують результати теоретичних чи
експериментальних досліджень одного або цілої групи вчених, стимулюють подальші наукові дослідження у зазначеній проблематиці, закріплюють результати наукового пізнання, передають знання наступним поколінням і групам споживачів.
Процес підготовки і випуску періодичного видання відбувається у кілька етапів. Підготовчий етап передбачає формування змісту та наповнення журналу, збір статей, їх обробка, у тому числі редагування; технічний – передавання інформації дизайнерові, який готує журнал до друку, верстає його готує рекламні макети та обкладинку і передає його до типографії для відтворення видання; безпосередній друк журналу і завершальним є етап розповсюдження (розсилка журналу).

Висновки та пропозиції:

Слайд 12

В сучасному світі друковані видання відходять на задній план, тому більшою популярністю

В сучасному світі друковані видання відходять на задній план, тому більшою популярністю
почали користуватись електронні бібліотеки. Наявність журналу в електронних бібліотеках та на наукометричних платформах визначає статус наукового видання. В Україні в електронній бібліотеці, створеній на базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, наукові журнали можна розмістити у форматі PDF. Для публікації журналу на провідних наукометричних платформах необхідно мати журнал у форматі HTML, потім укладати договір з представниками наукометричної бази і можна розміщувати видання.

Висновки та пропозиції:

Слайд 13

Враховуючи сучасні тенденції та стрімкий розвиток інформаційних технологій, що впливає і на

Враховуючи сучасні тенденції та стрімкий розвиток інформаційних технологій, що впливає і на
документаційне та організаційне забезпечення процесу підготовки і видання наукових журналів за результатами дослідження вироблено рекомендації і пропозиції щодо подальшого розвитку підготовки наукового журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»:
Верстка журналу та розробка дизайну це дуже відповідальний етап. Дизайнер створивши макет журналу та обкладинки до нього має завжди дотримуватись фірмового стилю, не відхиляючись від нього. Так як журнал випускається один раз на сезон, то можна розробити новий дизайн обкладинки, під кожен сезон свій колір (зима – голубий, весна – зелений, літо – жовтий, осінь – оранжевий). Також відповідно до сезону обирати фото.

Пропозиції:

Слайд 14

Документаційне забезпечення журналу потребує удосконалення. На першому етапі виготовлення журналу потрібно створити

Документаційне забезпечення журналу потребує удосконалення. На першому етапі виготовлення журналу потрібно створити
документ, який підтверджуватиме, що статті вчасно передалися дизайнеру, для того, аби уникнути непорозумінь. Після того, коли журнал зверстано і відредаговано, головному редакторові необхідно написати офіційний лист, в якому буде вказано, що журнал погоджено до друку.
Для розсилання журналу доречно створити базу передплатників.
Доцільно заключити договір з однією компанією, яка буде розповсюджувати журнал, щоб у майбутньому цей процес був простішим.

Пропозиції:

Слайд 15

На основі аналізу процесу розробки макету та дизайну журналу «Неонатологія, хірургія та

На основі аналізу процесу розробки макету та дизайну журналу «Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина» підготовлено методичні методичні пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення.
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» має свою електронну версію у бібліотеці ім. Вернадського і лише декілька номерів на наукометричних платформах. З метою прискорення інтеграції журналу до світових наукових інформаційних ресурсів і виведення видання на міжнародний рівень здійснювати верстку українською (російською) та англійською мовами у форматі HTML, а також розробити новий макет для верстки видання. Для вирішення цього завдання буде необхідним упровадження відповідного програмно-технологічного забезпечення та залучення висококваліфікованих спеціалістів.

Пропозиції:

Имя файла: Документаційне-забезпечення-випуску-науково-періодичного-видання.pptx
Количество просмотров: 17
Количество скачиваний: 0