Презентация на тему Тканини рослин

Содержание

Слайд 2

Рослинні організми можуть бути одноклітинними і багатоклітинними, а також колоніальними. Тіло одноклітинної

Рослинні організми можуть бути одноклітинними і багатоклітинними, а також колоніальними.
Тіло

одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка здійснює всі життєві функції і процеси організму.
Слайд 3

Тканина — це сукупність клітин, що мають спільне походження, подібну будову і

Тканина — це сукупність клітин, що мають спільне походження, подібну будову

і виконують властиві їм функції.

Тіло багатоклітинної рослини складається із сукупностей багатьох клітин, групи яких спеціалізуються на виконанні певних функцій.

Слайд 4

Слайд 5

Покривна тканина — це шар клітин, які вкривають орган. Покривна тканина захищає

Покривна тканина — це шар клітин, які вкривають орган.
Покривна тканина

захищає рослину від випаровування, висихання, несприятливих умов, забезпечує газообмін і водопостачання.
Покривна тканина — це епідерма (епідерміс), корок та кірка.
Слайд 6

Епідерма вкриває молоді частини рослини. Найчастіше має один шар живих, без хлоропластів,

Епідерма вкриває молоді частини рослини. Найчастіше має один шар живих, без

хлоропластів, тісно притиснених одна до одної клітин. Стінки клітин звивисті і мають різну товщину.
Слайд 7

Звернені до зовнішнього середовища стінки клітин епідерми товщі і часто вкриті товстим

Звернені до зовнішнього середовища стінки клітин епідерми товщі і часто вкриті

товстим шаром кутикули (плівка з жироподібних речовин).
Слайд 8

Захисні властивості епідерми можуть підсилюватися різними виростами — волосками.

Захисні властивості епідерми можуть підсилюватися різними виростами — волосками.

Слайд 9

Слайд 10

Корок — багатошарова мертва тканина. Оболонки клітин корка потовщені і просочені речовиною,

Корок — багатошарова мертва тканина.
Оболонки клітин корка потовщені і просочені

речовиною, за складом близькою до жирів, майже непроникною для води й повітря. Ці клітини щільно зімкнені між собою (міжклітинників немає) і виконують основні захисні функції.
Клітини корка мертві, наповнені повітрям або смолистими чи дубильними речовинами.
Слайд 11

Кірка – багатошарова мертва тканина, утворюється на зміну корку. Типова кірка спостерігається у деревних рослин.

Кірка – багатошарова мертва тканина, утворюється на зміну корку. Типова кірка

спостерігається у деревних рослин.
Слайд 12

Основна тканина — тканина рослин, що складається з живих клітин різної форми,

Основна тканина — тканина рослин, що складається з живих клітин різної

форми, виконує різноманітні функції: асиміляційну, газообмінну, запасаючу, видільну тощо.
Основну тканину зазвичай називають паренхімою, оскільки вона створює ніби основу органів і заповнює простір між частинами органів.
Розрізняють три групи основних тканин: асиміляційну, запасливу і повітроносну (аеренхіму).

епідерма

епідерма

паренхіма

Слайд 13

Основна асиміляційна тканина розміщена в усіх зелених частинах рослин. Її клітини містять

Основна асиміляційна тканина розміщена в усіх зелених частинах рослин. Її клітини

містять хлоропласти, в яких здійснюється процес фотосинтезу.
Основна запаслива тканина заповнює м'які частини листків, плодів, серцевину стебел та коренів. У її клітинах відкладаються на запас поживні речовини.
Основна повітроносна тканина багата, як правило, на міжклітинні проміжки, заповнені повітрям. Міжклітинники, сполучаючись у загальну сітку, забезпечують газообмін рослин.
Слайд 14

асиміляційна паренхіма повітроносна паренхіма

асиміляційна паренхіма

повітроносна паренхіма

Слайд 15

Провідні тканини пристосовані для руху води та розчинених у ній речовин як

Провідні тканини пристосовані для руху води та розчинених у ній речовин

як у напрямку від кореня до пагона, так і в зворотному напрямі — від листків до коренів.
До складу провідних тканин входять судини (трахеї), трахеїди і ситоподібні трубки.
Слайд 16

Судини (трахеї) — це довгі трубки, що формуються з багатьох розміщених одна

Судини (трахеї) — це довгі трубки, що формуються з багатьох розміщених

одна над одною клітин, поперечні стінки яких руйнуються. Поздовжні стінки судин нерівномірно потовщені (здерев'янілі), цитоплазма відмирає.
Трахеїди — це видовжені клітини з косими поперечними перетинками, якими вони сполучаються одна з одною, утворюючи суцільний ланцюг. Як і трахеї, це мертві клітини з нерівномірно здерев'янілими стінками. Завдяки потовщенням трахеї і трахеїди протистоять стискуванню і розтягуванню.

Судини (трахеї)

трахеїди

Судини (трахеї)

трахеїди

Слайд 17

Слайд 18

По судинам і трахеїдам вода і розчинені в ній мінеральні солі рухаються

По судинам і трахеїдам вода і розчинені в ній мінеральні солі

рухаються від коренів до надземних частин рослини.
Судини і трахеїди, крім провідної, забезпечують ще й опорну функцію.

клітини паренхіми

судини

продих

клітина продиху

повітряні проміжки

молекула води

клітинна стінка судини

прилипання

зв’язок

Клітина судини

молекула води

Слайд 19

Ситоподібні трубки — видовжені, живі клітини, що сполучаються між собою за допомогою

Ситоподібні трубки — видовжені, живі клітини, що сполучаються між собою за

допомогою поперечних перетинок з великою кількістю пор і нагадують сито (ситоподібна пластинка).
Поздовжні стінки ситоподібних трубок потовщуються, але не дерев'яніють. Цитоплазма клітин зберігається, а ядро руйнується на самому початку формування трубок. Поряд із ситоподібними трубками розміщені супровідні клітини — клітини- супутники.
Слайд 20

По ситовидним трубкам органічні речовини, які утворилися в листках, відтікають у всі органи рослини.

По ситовидним трубкам органічні речовини, які утворилися в листках, відтікають у

всі органи рослини.
Слайд 21

Слайд 22

Механічні тканини надають рослині міцності, завдяки якій вона витримує значну масу, протистоїть

Механічні тканини надають рослині міцності, завдяки якій вона витримує значну масу,

протистоїть вітру, дощу, снігу.
Механічні тканини складаються з товстостінних клітин з надзвичайно міцною і пружною оболонкою.

Клітина паренхіми

Клітина механічної тканини

пори

Слайд 23

Коленхіма — жива механічна тканина у рослин, яка розташовується безпосередньо під епідермісом.

Коленхіма — жива механічна тканина у рослин, яка розташовується безпосередньо під

епідермісом.
Клітини коленхіми характеризуються нерівномірним потовщенням стінок, за рахунок чого вони можуть виконувати опорну функцію.
Слайд 24

Склеренхіма – рослинна тканина, що складається переважно з мертвих клітин з дуже

Склеренхіма – рослинна тканина, що складається переважно з мертвих клітин з

дуже потовщеними стінками; розрізняють два типи клітин склеренхіми: волокна і склереїди, або кам'янисті клітини; виконує механічні функції (надає жорсткості органам рослини, утворює зовнішні покриви).
Слайд 25

Склереїди — клітини рослин з дуже потовщеними здерев'янілими оболонками, часто просякнутими солями

Склереїди — клітини рослин з дуже потовщеними здерев'янілими оболонками, часто просякнутими

солями кальцію або кремнеземом.
В оболонках кам'янистих клітин помітні радіальні канали — пори.
З кам'янистих клітин побудовані тверді оболонки плодів і насіння (кісточки вишень, слив, абрикосів і т. д.).
Слайд 26

Твірна тканина (меристема) — це тканина, клітини якої здатні ділитися, завдяки чому

Твірна тканина (меристема) — це тканина, клітини якої здатні ділитися, завдяки

чому ростуть органи, що дає початок всім іншим тканинам.
Твірні тканини складаються з дрібних клітин, що густо заповнені цитоплазмою, всередині кожної клітини є велике ядро. Клітини твірних тканин міцно пов'язані між собою.
Слайд 27

Твірні тканини розміщуються на верхівці стебла рослини або кореня. За рахунок поділу

Твірні тканини розміщуються на верхівці стебла рослини або кореня. За рахунок

поділу клітин верхівкової твірної тканини рослина росте у висоту та довжину.
Всередині стебла і кореня також міститься твірна тканина (бічна). За її рахунок стебло і корінь ростуть у товщину. Твірні тканини можуть бути й в інших частинах рослини.