Рәвеш. Рәвеш турында төшенчә

Содержание

Слайд 2

Рәвеш турында төшенчә

Сораулар:
1. Рәвеш нәрсәне ачыклый?
2. Рәвеш нинди сорауларга җавап бирә?
3.

Рәвеш турында төшенчә Сораулар: 1. Рәвеш нәрсәне ачыклый? 2. Рәвеш нинди сорауларга
Рәвешнең нинди төркемчәләре бар?

Слайд 3

Яз галәмәтләре. Харисова Д., Азнакай шәһәре 3 нче урта мәктәбе укучысы

Яз галәмәтләре. Харисова Д., Азнакай шәһәре 3 нче урта мәктәбе укучысы

Слайд 4

1нче бирем Сез белгән сүз төркемнәрен билгеләгез Алар нинди сорауларга җавап бирә? Кайсы сүз төркемен

1нче бирем Сез белгән сүз төркемнәрен билгеләгез Алар нинди сорауларга җавап бирә?
ачыклап килә?

Якты кояш туры карый.
Күчмә кошлар озакка кайттылар.
Югарыда аларның тавышы ишетелә.
Көн бүген җылытып җибәрде.
Төн көзгедәй салкын булды.
Салкын кыш ачудан китмәскә тартыша.

Слайд 5

Нәтиҗәдә түбәндәге схема килеп чыга:
Якты(сыйфат) кояш(исем) туры(???) карый(фигыль).
ягъни:
сыйфат ?
исем

Нәтиҗәдә түбәндәге схема килеп чыга: Якты(сыйфат) кояш(исем) туры(???) карый(фигыль). ягъни: сыйфат ? исем фигыль
фигыль

Слайд 6

2нче бирем Кара белән билгеләнгән сүзләргә фигыльдән чыгып нинди сораулар куела? Әлеге сүзләр

2нче бирем Кара белән билгеләнгән сүзләргә фигыльдән чыгып нинди сораулар куела? Әлеге
фигыльне кайсы яклап ачыклый?

Якты кояш туры карый.
Күчмә кошлар озакка кайттылар.
Югарыда аларның тавышы ишетелә.
Көн бүген җылытып җибәрде.
Төн көзгедәй салкын булды.
Салкын кыш ачудан китмәскә тартыша.

Слайд 7

Димәк: 1. Рәвешләр эш яки хәлнең билгесен белдәрә. 2. Ничек? күпме? кайчан? кайда? кая?

Димәк: 1. Рәвешләр эш яки хәлнең билгесен белдәрә. 2. Ничек? күпме? кайчан?
нигә? сорауларына җавап бирә. 3. Эш яки хәлнең үтәлү урынын, вакытын, күләмен,максатын яки сәбәбен, ысулын яки рәвешен белдерә.

Слайд 8

Рәвеш төркемчәләре:

1.Саф рәвешләр(тиз,салмак,тын);
2. Күләм-чама рәвешләре(күп, байтак, еш-еш);
3. Охшату-чагыштыру рәвешләре(кышкыдай, аюдай, кояштай);
4. Вакыт

Рәвеш төркемчәләре: 1.Саф рәвешләр(тиз,салмак,тын); 2. Күләм-чама рәвешләре(күп, байтак, еш-еш); 3. Охшату-чагыштыру рәвешләре(кышкыдай,
рәвешләре (кичә, көзен, күптән);
5. Урын рәвешләре (еракта, югарыда, ары);
6. Сәбәп-максат рәвешләре (юкка, ачудан, юри);

Слайд 9

Ныгыту. 1нче бирем. Бирелгән сүзләрне укыгыз, рәвешләрне генә сайлап әйтегез. Алар белән җөмләләр

Ныгыту. 1нче бирем. Бирелгән сүзләрне укыгыз, рәвешләрне генә сайлап әйтегез. Алар белән
төзегез. Сораулар биреп карау юлы белән җавапларыгызның дөреслеген тикшерегез.


Матур, яши, тиз, кайталар, янәшә, куе, саргылт, әдәби, байтак, аюдай, унике, еш-еш, салмак, якында, бүген, кирәккә, юеш, болытсыз, олыларча, сөтле, акрын, ашыга-ашыга, искиткеч, акрын, балалар, ул, юкка гына.

Слайд 10

2нче бирем. Бирелгән җөмләләрдән рәвешләрне табып, түбәндәге таблицада нокталар ярдәмендә күрсәтегез .

2нче бирем. Бирелгән җөмләләрдән рәвешләрне табып, түбәндәге таблицада нокталар ярдәмендә күрсәтегез .

1. Мине Сабан туе көнне иртүк уяттылар. (Г.Тукай)
2. Ут Вәли байның келәте янындагы буш керосин мичкәсенә күчте. Аннан югары үрмәли башлады. (Һ. Такташ)
3. Борынгы бабаларыбыз аны Идел-йорт дип юкка гына әйтмәгәннәр. (Вакытлы матбугаттан)
4. Бүлмәдә әкрен генә уйналган музыка тавышлары ишетелгәч, Мәрьям җиңел сулап куйды. (Г.Әпсәләмов)
5. Китсен бездән чыгып Кәҗә белән Сарык,
Ашап ята бушка гына алар азык. (Г.Тукай)
6. Ә еракта, күк читендә, зәңгәрсу урман күренә. (Л.Ихсанова)
7. Бу гүзәл күренештән күзне алып булмый, караган саен карыйсы килә. (Л.Ихсанова)
8. Хәзер аны бераз ял иттерәсе иде. (И.Гази)
9. Үләннәрдәге чык тамчылары кояш нурларында энҗе бөртекләредәй җемелдиләр. (Җ.Тәрҗеманов)
10.Әллә чынлап, әллә юри генә минем салпы якка салам кыстырырга тотына. (Г.Бәширов)

Слайд 11

Куелган нокталарны бирелгән тәртиптә урнаштырыгыз
Өстән:1- 2 – 4 – 6 – 8

Куелган нокталарны бирелгән тәртиптә урнаштырыгыз Өстән:1- 2 – 4 – 6 –
– 10 – 9
Астан: 1 – 3 – 5 – 8 -10 - 9

Слайд 12

Җаваплар дөрес булган очракта, түбәндәге фигура (балык) килеп чыга

Җаваплар дөрес булган очракта, түбәндәге фигура (балык) килеп чыга

Слайд 13

3 нче бирем. Бирелгән сүзләрне татарчага тәрҗемә итегез. Татарча сүзләр белән рәвеш

3 нче бирем. Бирелгән сүзләрне татарчага тәрҗемә итегез. Татарча сүзләр белән рәвеш
+ фигыль сүзтезмәләр төзеп языгыз.


Мало, много, вчера, ближе, красиво, долго,
медленно, давно, по-взрослому, зря, редко,
далеко.

Имя файла: Рәвеш.-Рәвеш-турында-төшенчә.pptx
Количество просмотров: 51
Количество скачиваний: 3