Ціннісні орієнтації підлітка

Содержание

Слайд 2

Тема є актуальною, так як система ціннісних орієнтацій є однією з найважливіших

Тема є актуальною, так як система ціннісних орієнтацій є однією з найважливіших
характеристик особистості. Ціннісні орієнтації, безперечно, залежать від інтересів, бажань і потреб, і водночас активно формують інтереси, поглиблюють, диференціюють бажання. Система цінностей як внутрішня основа ставлень індивіда до дійсності дає можливість розкрити механізм поведінки особистості, пояснити та спрогнозувати її.

Слайд 3

Об’єктом дослідження є ціннісні орієнтації підлітків.
Предметом даної роботи є ієрархія цінностей підлітків

Об’єктом дослідження є ціннісні орієнтації підлітків. Предметом даної роботи є ієрархія цінностей
та їх залежність від статевої приналежності, успішності навчання, акцентуації характеру.

Слайд 4

Метою нашого дослідження є аналіз ієрархічної структури цінностей підлітків (учнів 8-10 класів)

Метою нашого дослідження є аналіз ієрархічної структури цінностей підлітків (учнів 8-10 класів)
та виявлення ціннісних орієнтацій підлітків.

Слайд 5

Відповідно до мети поставлені завдання:
- Проаналізувати зв'язок ціннісних орієнтацій з мотиваційною сферою

Відповідно до мети поставлені завдання: - Проаналізувати зв'язок ціннісних орієнтацій з мотиваційною
особистості.
- Виявити значущі групи ціннісних орієнтацій в підлітковому віці.
- Порівняти вибір життєвих цінностей підлітками гімназійних і звичайних класів.
- Проаналізувати зв’язки між вибором життєвих цінностей і типами акцентуації характеру.
- Оцінити гендерні відмінності в ієрархії цінностей підлітків.

Слайд 6

В дослідженні ціннісно-мотиваційної структури підлітків, ми висуваємо наступну гіпотезу: оскільки ціннісні орієнтації

В дослідженні ціннісно-мотиваційної структури підлітків, ми висуваємо наступну гіпотезу: оскільки ціннісні орієнтації
являють собою складну ієрархічну структуру, формування якої залежить від багатьох факторів, то можна припустити:
1) існування різниці між ієрархічними структурами цінностей у хлопців і дівчат;
2) залежність ієрархічної структури цінностей від акцентуації характеру підлітків;
3) наявність суперечностей в розумінні ієрархії цінностей в системі «підліток - учитель».

Слайд 7

Магістерська робота складається з ІІІ розділів:
Розділ 1. Ціннісні орієнтації та потребово-мотиваційна сфера

Магістерська робота складається з ІІІ розділів: Розділ 1. Ціннісні орієнтації та потребово-мотиваційна

особистості підлітка
В цьому розділі розглянуто теоретичну частину: мотивація, структура мотиву, соціальне становлення особистості, система цінностей та поведінка підлітка, професійний вибір в системі ціннісних орієнтацій, акцентуації характеру підлітків.

Слайд 8

Розділ 2. Експериментально-психологічне дослідження життєвих цінностей підлітків
В дослідженні використані такі методики:
1.

Розділ 2. Експериментально-психологічне дослідження життєвих цінностей підлітків В дослідженні використані такі методики:
«10 найбільших бажань»;
2. «Ціннісні орієнтації» М. Рокича;
3. «Акцентуація характеру» Шмішека
Констатуючий експеримент проводився з учнями 8 – 10 класів, взяло участь 100 підлітків, 46 хлопців та 54 дівчини.

Слайд 9

Вибір термінальних цінностей дівчатами гімназійних
та звичайних класів за методикою Рокича

Вибір термінальних цінностей дівчатами гімназійних та звичайних класів за методикою Рокича

Слайд 10

Вибір термінальних цінностей хлопцями гімназійних
та звичайних класів за методикою Рокича

Вибір термінальних цінностей хлопцями гімназійних та звичайних класів за методикою Рокича

Слайд 13

РОЗДІЛ 3. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ, включає в себе проведення програми психокорекційної

РОЗДІЛ 3. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ, включає в себе проведення програми психокорекційної
роботи з розвитку духовних цінностей підлітків та аналіз результатів цієї роботи.
Имя файла: Ціннісні-орієнтації-підлітка.pptx
Количество просмотров: 25
Количество скачиваний: 0