Mārketinga metodoloģiskie pamati

Слайд 2

Jautājumi

2.1. Mārketinga veidi
2.2. Mārketinga mērķi, stratēģija un taktika
2.3. Mārketinga uzdevumi, metodes un

Jautājumi 2.1. Mārketinga veidi 2.2. Mārketinga mērķi, stratēģija un taktika 2.3. Mārketinga uzdevumi, metodes un funkcijas
funkcijas

Слайд 3

Mārketinga veidi

Mārketinga veidi

Слайд 4

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika

Mērķis – galējais rezultāts, ko firma grib

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika Mērķis – galējais rezultāts, ko firma
sasniegt, lai iegūt peļņu
Mērķus var sagrupēt četros galvenajos vierzienos:
1.Maksimālā patēriņa sasniegšana.
2.Maksimālā apmierinājuma sasniegšana preces patērēšanas rezultātā.
3.Maksimāli plašas izvēles piedāvājums patērētājam.
4.Maksimālā dzīves kvalitātes uzlabošana.

Слайд 5

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika

Stratēģija ir visaptverošs firmas rīcības plāns vai

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika Stratēģija ir visaptverošs firmas rīcības plāns
ģenerālā programma, kas atklāj prioritārās problēmas un resursus, nepieciešamos to risināšanai un virzītus firmas mērķa sasniegšanai.

Слайд 6

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika

Izšķir sekojošus stratēģiju veidus:
1.Uzbrukuma stratēģija. Tai

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika Izšķir sekojošus stratēģiju veidus: 1.Uzbrukuma stratēģija.
ir raksturīga rīcības aktivitāte: iekļūšana jaunos tirgos, jaunās preces ieviešana vecajā tirgū, jaunu pircēju segmentu apgūšana.
2.Aizstāvēšanas stratēģija. To pielieto firmas, kuras ir apmierinātas ar savu situāciju. Tām ir raksturīga rīcības aktivitātes mazināšanās: novecojušo preču izņemšana, aiziešana no mazāk izdevīgiem tirgiem, nerentablas preces ražošanas samazināšana.
3.Abu variantu kombinācija.

Слайд 7

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika

Taktika ir darbības veids (līdzekļu kopums) un

Firmas mārketinga mērķi, stratēģija un taktika Taktika ir darbības veids (līdzekļu kopums)
konkrēta rīcība, ar kuru palīdzību firma realizē šo stratēģiju. Tā ir atbilde uz jautājumu kas ir jādara, lai sasniegtu nosprausto mēŗķi.

Слайд 8

Mārketinga uzdevumi, metodes un funkcijas

Mārketinga sistēmas pamatuzdevumi ir sekojoši:
tirgus kompleksā pētīšana;
patērētāju potenciālā

Mārketinga uzdevumi, metodes un funkcijas Mārketinga sistēmas pamatuzdevumi ir sekojoši: tirgus kompleksā
pieprasījuma un apmierinātības pakāpes noskai­drošana;
preču plānošana un cenu veidošana;
noieta plānošana un realizācija;
mārketinga vadīšanas sistēmas izveidošana.

Слайд 9

Mārketinga darbības metodes

Mārketinga darbības metodes

Слайд 10

Mārketinga funkcijas

Mārketinga funkcijas
Имя файла: Mārketinga-metodoloģiskie-pamati.pptx
Количество просмотров: 19
Количество скачиваний: 0