Cum realizăm un eseu filosofic

Слайд 2

„Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este

„Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este
mult mai important decât ceea ce se întâmplă în exterior.” 
John C. Maxwell

Слайд 3

Ce este un eseu filosofic?
Ce este un eseu filosofic?
Un eseu filosofic nu

Ce este un eseu filosofic? Ce este un eseu filosofic? Un eseu
trebuie confundat cu o compunere menită să exprime părerea pur personală – „eu cred că...”.
Din contră, este un exerciţiu prin care, aplicând o metodologie şi folosind o bibliografie, avem posibilitatea să formulăm câteva idei relativ clare, ce pot fi susţinute cu argumente.
Un astfel de eseu va indica măsura în care autorul lui înţelege ce au spus anumiţi filosofi şi cercetători în legătură cu subiectul ales şi dacă este capabil să situeze contribuţiile lor într-un context particular, să prezinte, să evalueze şi să justifice perspectiva lor

Слайд 4

I. Structura eseului 
A . Părţile preliminare
A.1. Titlul
A.2. Abstract
B. Textul de bază al

I. Structura eseului A . Părţile preliminare A.1. Titlul A.2. Abstract B.
eseului
B.1. Introducerea
B.2. Corpul (conţinutul) argumentativ
B.3. Concluzia
C. Subsolul (notele de subsol)
D. Bibliografia

Слайд 5

Titlul
Pentru cititor, primul lucru dintr-un eseu este titlul. Un bun titlu oferă

Titlul Pentru cititor, primul lucru dintr-un eseu este titlul. Un bun titlu
atât o ideee despre subiectul cercetat, cât şi o sugestie privind poziţia autorului. De aceea, un titlu prea general este de evitat. Totuşi, titlul nu trebuie să spună mai mult decât teza eseului; el va rămâne doar informativ.
Abstract
Un Abstract informează, într-un număr limitat de cuvinte (de obicei, între 100-200), despre problemele importante discutate, astfel încât cititorul să poată afla despre ce este vorba, fără să fie nevoit să citească eseul în întregime.
Ocupă un singur paragraf; nu conţine referinţe şi citate; va fi scris în engleză

Слайд 6

Introducerea
Introducerea este o parte relativ scurtă, nemarcată prin titlu, ocupând, cel mai

Introducerea Introducerea este o parte relativ scurtă, nemarcată prin titlu, ocupând, cel
adesea, un singur paragraf, unde autorul spune clar ce îşi propune să facă în eseu.
Corpul (conţinutul) argumentativ
Corpul argumentativ este partea cea mai consistentă din eseu în care autorul dezvoltă argumente în susţinerea punctelor sau ideilor enunţate în Introducere.
Expunerea argumentelor trebuie să fie însoţită de: cursivitate (nu se va sări de la o idee la alta); claritate şi precizie (termeni bine definiţi, concepte clar explicate); discuţie critică substanţială (vor fi supuse evaluării atât argumentele filosofilor în cauză, cât şi propriul punct de vedere).

Слайд 7


Concluzia
Dacă eseul are o Introducere eficace, dezvoltată logic în corpul argumentativ,

Concluzia Dacă eseul are o Introducere eficace, dezvoltată logic în corpul argumentativ,
atunci fluxul ideilor conduce în mod natural la concluzie.
Există mai multe moduri în care se poate deduce concluzia unui eseu:
-prin trecerea în revistă a ideilor mai importante; prin reafirmarea tezei;
-făcând predicţii pe baza materialului din corpul argumentativ etc.
Este de dorit ca o concluzie să nu ofere doar un rezumat al discuţiei detaliate din corpul argumentativ, ci să sublinieze, mai ales, importanţa rezultatelor în domeniu şi să le lege cu cercetările anterioare.
Evitaţi să încheiaţi eseul cu citate, întrebări sau cu alte consideraţii decât concluziile care rezultă din corpul argumentativ.

Слайд 8

Planul unui eseu
Alegerea unei teme
Brainstorming
Poziţia faţă de tema aleasă
Schiţa eseului
Cercetare/ doc u

Planul unui eseu Alegerea unei teme Brainstorming Poziţia faţă de tema aleasă
men tare
Prima formă
Revizuirea
ESEULfinalizat.

Слайд 9

Criterii de evaluare a eseului
În continuare vor fi prezentate criteriile de evaluare

Criterii de evaluare a eseului În continuare vor fi prezentate criteriile de
a unui eseu, utile în primul rând pentru autoevaluar şi, ulterior, ca repere în funcţie de care ţi putea fi notaţi:
Claritatea: mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este
organizată în jurul unei idei pentru care exista dovezi verificabile.
Argumentare: ideile, teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.
Coerenţa logică: ideile au legătura unele cu altele, decurg unele din altele, începeţi cu o idee pe care o dezvoltaţi şi nu finalizaţi argumentarea cu idei care nu au fost pretzentate în eseu.
Interacţiunea cu materialul bibliografic: sursele bibliografice sunt citate corespunzător,argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea diferitelorcercetări.
Originalitate, creativitate, inovaţie: modul deosebit prin care abordaţi tema, prezentarea opiniilor personale bazate însă pe analiza diferitelor surse bibliografice.
Aspectul general al eseului: respectarea criteriilor prezentate în continuare: gramatica, ortografia,aspectul estetic sunt în regulă?

Слайд 10

Lista de verificare
Pentru a verifica dacă aţi respectat principalele cerinţe referitoare

Lista de verificare Pentru a verifica dacă aţi respectat principalele cerinţe referitoare
la realizarea unui eseu adresaţi-vă singuri următoarele întrebări:
Am răspuns la întrebarea specifică de la care am pornit?
Am subdivizat întrebarea în întrebari mai mici, separate, şi am răspuns la acestea?
Am acoperit bine aspectele principale?
Le-am abordat cu suficientă profunzime?
Este relevant conţinutul?
Am aranjat materialul într-o ordine logică?
Eseul se deplasează cursiv de la o secţiune la alta, de la un paragraf la altul?
Fiecare idee principală este susţinută convingător de exemple şi argumente potrivite?
Am precizat toate sursele bibliografice utilizate?
Am distins clar între propriile mele idei şi ideile altora?
Am recitit materialul pentru a reformula frazele neclare?
Gramatica, ortografia, aspectul estetic, sunt ele în regulă?

Слайд 11

„Nu lua în calcul niciodată posibilitatea eşecului. Atâta timp cât perseverezi, vei

„Nu lua în calcul niciodată posibilitatea eşecului. Atâta timp cât perseverezi, vei
avea succes”
~ Bryan Tracy